Soul Flow – transformer smerten og sæt dig selv fri

let your soul flow

Vi er formet af forskellige dele, nogle for mere plads end andre, nogen for meget og nogen for lidt. nogen er forbundet med stor smerte, måske blevet til sår i sjælen, historier du fortæller dig selv.

Til tider vil du måske opdage, at smerten er blevet til klangbund for hele din identitet, Måske bliver det’ selve drivkraften i livet.

Mange dele er blevet så store dele af os selv at vi ikke opdager at vi har skabt et reaktionsmønster, vi har skabt en historie vi fortæller om os selv  og gentager gang på gang.

Vi opdager det måske ikke før vi falder eller møder samme følelse. og vi bliver ramt og frygten lammer os og vi glemmer at bevare roen og blive i os selv. Det er som om vi bliver ført af en fremmed.

Et gamle sår bliver aktiveret, og vi føler os smidt tilbage i det der nu har forårsaget såret.

Handlingslammede kan vi føle os fuldstændig fanget i smerten fra det gamle sår. vi ser ikke at nu er ikke den gang.  smerten og historien er så kendt at vi tror den altid vil være der at det er vores lod i livet.

Men vi har et valg.

Vi kan beskytte os yderligere, gemme os bag– begrave såret fortælle historien og endnu en gang lade os blindt styre af smerten i dybet. fodre den del af os der ikke har tillid.

Eller …

vi kan lære at blive vores egen bedste ven, at se og møde alle sider af os selv, se og blive opmærksom på det der måske spænder ben og har været med til at skabe fastlåste overbevisninger og forestillinger. intergrer og omfavne alt det vi indeholder og derved ændre historien. transformere smerten.

Skabe overensstemmelse mellem gøren og væren, skabe tillid til os selv, og udtrykke os mere sandt og frit, fri fra historien. Finde tilbage til os selv, der hvor vi ser det smukke menneske vi er.