Meditation

Hvad er meditation? Det kan beskrives på mange måder, og afhængigt af hvem du spørger, vil de have forskellige indgangsvinkler til meditation. For mig er meditation at være med det, der er og finde hjem til mig selv, kernen i mig selv. Det handler i høj grad om at være nærværende, at finde tilfredshed og frihed i nuet. Uden at vurdere og dømme, men tillade og blive ven med det, som er. Det handler om at slippe verden ind og vågne op til livet. Det er selvomsorg, hvor der bliver skabt et rum, hvor der er tid til fordybelse og selvrefleksion. Jeg vil komme mere ind på mine personlige erfaringer med meditation sidst i opgaven.

Meditation skaber en indre bevidsthedstilstand – en tilstand vi alle kender og oplever i glimt. Vi har nok alle oplevet meditationslignende tilstande, f.eks. når vi kigger ind i et bål, ser ud over havet, hører bølgerne og når vi fordyber os. Følelsen af at miste tid og sted. Meditation drejer sig ikke om at undertrykke noget. Tanker, følelser, erindringer kommer og går og har i realiteten meget mindre indvirkning på denne verden, end du gerne vil tro. Det er ikke livet selv, der skaber problemerne. Det er det postyr, sindet skaber i livet, som volder problemer. Den indeni, som er bevidst om, at du altid taler med dig selv, om dig selv, er altid stille. Meditation afspænder og beroliger sindet – hjælper dig til at være vågen i dette øjeblik. Du øver dig i at droppe sindet. Du opdager at du ikke er sindets stemme – du er den, der hører den. I meditationen kommer du bag om dit sind og komme i kontakt med intuitionens stemme. Vi øver os i, ikke at flygte og at være tilstede lige nu med en åbenhed og nysgerrighed, uden at vi prøver at forstå det intelligent, men at vi bare er med det. At øve sig på at blive i sig selv, uanset hvad der sker. Du oplever en indre centrering og opdager at et hvert eneste nu, er enestående og ukendt. Den basale nu-hed er altid til stede.

Mange ser meditation som noget, der foregår siddende efter bestemte teknikker. Jeg mener ikke at teknikkerne er målet i sig selv, men at det er en fantastisk vej til at åbne hjertet og stilne sindet. Men også vigtigt at tilstanden integreres i dagligdagen, da meditation har med livet at gøre. Så vi er mere tilstede i nuet og oplever mere nærvær, oplever at vi lever meditation. Det er vigtigt, at meditation ikke ses som noget separat fra livet, men at vi lever som vi mediterer – At vi fører de meditative færdigheder, indsigter og erkendelser med ud i resten af livet.